Etikettatt-söka-sina-rötter
Läst 4847 ggr
giffan
2008-12-18, 23:51

Att söka sina rötter

Allt fler adopterade vill veta mer om sin bakgrund och sitt ursprung.

Var kan information finnas?
Adoptionsdokumenten
En utgångspunkt för att forska i sin historia är adoptionsdokumenten. Vanligtvis består de av adoptionsbeslutet och någon form av bakgrundsinformation som föräldrarna fick vid adoptionen. Om föräldrarna hämtat barnet i ursprungslandet har de kanske egen dokumentation som kan vara till hjälp.
Det enklaste är förstås om man kan få sina adoptionsdokument av föräldrarna. Om det inte är möjligt finns dock andra möjligheter.

Socialnämnden
Den socialnämnd som gav adoptivföräldrarna medgivande att adoptera ska ha alla handlingar som fanns om dig, då du kom till Sverige, arkiverade. Om det är svårt att få reda på var föräldrarna bodde då de ansökte om medgivande att adoptera kan man vända sig till Folkbokföringen vid Skatteverket för att få uppgifter.
Den som är myndig har rätt att se handlingarna. Även den som är yngre kan i allmänhet få se dem.

Folkbokföringsregistret hos skatteverket
Hos Folkbokföringen på Skatteverket har alla en personakt med folkbokföringsuppgifter. Om man är adopterad finns där angivet till vilken kommun man först kom då man anlände till Sverige.

Adoptionsbeslut
Internationell adoption kan ske på flera sätt. Vilket sätt som använts berör på vilket land den adopterade kommer ifrån och vid vilken tidpunkt. Adoptionsbeslutet kan ha fattats i ursprungslandet och/eller i svensk tingsrätt. Underlaget för beslutet om adoption kan innehålla uppgifter om ursprunget.

Om adoptionen beslutades i svensk tíngsrätt kan man vända sig till den tingsrätten och begära ut underlaget för beslutet. Även i dessa fall kan det finnas ett beslut om adoption i ursprungslandet.

Texten kommer från MIA

~ Anneli ~ 
Sajtvärd för:  adopterade.ifokus 

giffan
2013-11-13, 00:04
#1

putt

~ Anneli ~ 
Sajtvärd för:  adopterade.ifokus 

Upp till toppen