2014-02-27 07:50 #0 av: giffan

Adopterade har lägre utbildning och skaffar mer sällan familj än personer som är födda i Sverige. Det visar en rapport som presenterades i dag. Danjel Nam och Anna Erlandsson är båda adopterade och gästar i dag P3 Nyheter med Karlsten för att kommentera rapporten.

Danjel Nam och Anna Erlandsson är båda adopterade och gästar P3 om en rapport som just presenterats om att adopterade har lägre utbildningsnivå än svenskfödda.

Lyssna här