2009-10-11 01:56 #0 av: giffan

Sedan början av 1990-talet har adoptioner från Östeuropa, inklusive Sovjetunionen, ökat. Fall av ögonförändringar som skelning, nedsatt synskärpa och liten synnerv har rapporterats.

I Läkartidningen kan man läsa följande

 

Läkartidningen